Obecné statistiky

Průměrná výše úvěru

2 500 €

Průměrná délka úvěru

54 měsíce

Průměrná úroková sazba

23,9%

Poskytnuté úvěry

1 009,2 M EUR

Čistý výnos

6,4% 6,91% - 14,91%

Čistý výnos z investic v ročním průměru v čase

Očekávaný poměr výnosu k nabídce

Srovnání čistého výnosu různých investorů

Ziskovost portfolia

Obdržené čisté úroky

Kumulativní míra návratnosti za výši příjmu oproti investované částce

Srovnání míry návratnosti za výši příjmu oproti investované částce v průběhu jednotlivých měsíců

Statistiky sekundárního trhu

Měsíční portfolia dle plánované jistiny oproti obdržené jistině

Měsíční portfolia dle počtu dní po splatnosti

Měsíční portfolia dne počtu dní od poslední platby

Země

Plánovaná jistina oproti obdržené jistině

Počet dní po splatnosti

Počet dní od poslední platby

Úvěrové hodnocení

Účel úvěru

Velikost nabídky

Stav vymáhání dluhu

Peněžní tok z vymáhaného dluhu

Skutečný peněžní tok oproti plánované jistině z vymáhaného dluhu

Kumulativní míra návratnosti

Míra návratnosti

Kliknutím na „Registrace“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.
Kliknutím na „Přihlášení“ vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami použití.