Opći statistički podaci

Prosječni iznos zajma

2.500 €

Prosječno trajanje zajma

54 mjeseci

Prosječna kamatna stopa

23,9%

Izdani zajmovi

1.009,2 M EUR

Neto povrat

6,4% 6,91% - 14,91%

Neto godišnji povrat na ulaganje tijekom vremena

Omjer očekivanih i dostavljenih ponuda

Usporedba neto povrata različitih ulagača

Profitabilnost portfelja

Naplaćena neto kamata

Kumulativna gotovina prema povratu gotovine

Kumulativna gotovina prema povratu gotovine - usporedba po mjesecima

Statistički podatci za sekundarno tržište

Mjesečni portfelji prema planiranoj naspram naplaćenoj glavnici

Mjesečni portfelji prema danima kašnjenja u plaćanju

Mjesečni portfelji u danima od posljednje uplate

Zemlja

Planirana naspram naplaćene glavnice

Dani kašnjenja u plaćanju

Broj dana od zadnje uplate

Ocjena zajma

Svrha zajma

Veličina ponude

Postupak oporavka

Novčani tok od naplaćenih potraživanja

Tok novca od uredne naplate naspram planirane glavnice od naplaćenih potraživanja

Kumulativna stopa povrata

Razina povrata

Klikom "Registrirajte se", prihvaćate naše Uvjete upotrebe.
Klikom "Prijava", prihvaćate naše Uvjete upotrebe.